Vazhdojmë me gara në lëndën Fizik, Kimi

Vazhdojmë me gara në lëndën Fizik, Kimi me nxënësit e shkollës sonë.Suksese nxënësëve dhe mësimdhënësve.

X