Vazhdojmë me gara në lëndën e Arsimit fizik dhe shëndetsor dhe Informatikê

Vazhdojmë me gara në lëndën e Arsimit fizik dhe shëndetsor dhe Informatikê me nxënësit e shkollës sonë.Suksese nxënësëve dhe mësimdhënësve.

X