Rregullimi i Shkollës së Orllancës

Rregullimi i shkollës së Orllancës, fasadimi i shkollës mbrenda objektin dhe ngjyrosja, si dhe gjithashtu shtruarja e oborrit në hyrje të shkollës në F.Orllancë.

(32,010) Comments