Misioni dhe Vizioni

Misioni

Misioni ynë është të sigurojmë mësim efektiv dhe efikas, klimë për respekt, bashkëpunim dhe përgjegjësi, me qëllim që nxënësit të fitojnë njohuri solide, kulturë dhe performansa për avansimin dhe afirmimin e tyre të mëtutjeshëm.

Vizioni

Shkolla do të jetë një mjedis i dëshirueshëm në të cilin nxënësit do të përparojnë sipas aftësive të tyre individuale, do të respektohen nxënësit, do të rritet një klimë pozitive në shkollë, profesionalizmi në punë dhe ndërtimi i marrëdhënieve demokratike.

2010
NXËNËS
116
ARSIMTARË - PROFESORË
83
PARALELE
4
SHKOLLA OBJEKTE
X