Shërbimi Profesional

Rexhep Bajrami

Profesor i Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe, në këtë shkollë ka filluar të punon në vitin shkollor 1979/1980 si Profesor i Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe.Nga viti 2008 deri më 2014 dhe pastaj deri 2018 Drejtor në shkollën SHFK-Gjergj Kastrioti-Skënderbeu,dhe pas 2018 deri më sot Pedagog.

Valdin Abdullahu

Është psikolog pranë shkolles SHFK Gjergj Kastrioti Skenderbeu – Haraçinë, ku filloj punon në këtë shkollë që nga viti 2014. Studimet bazike i kreu për psikologji, ndersa studimet master i kreu në një fushë të veçantë si ajo e ‘’Master i Arteve në Psikologji’’. I licensuar në Psikoterapi pozitive.

Defektologu

X