Mirëpres përfaqêsuesit e OSBE-së, Oficeren për monitorim znj. Nuria Gonzalez Saenz Casa

Sot pata nderin që të mirëpres përfaqêsuesit e OSBE-së, Oficeren për monitorim znj. Nuria Gonzalez Saenz Casas si dhe asistentin për monitorim z. Blerim Zeqiri një takim miqësor me ide pozitive për bashkëpunim.

X