Filloj me trajnime

Shfk “Gjergj Kastriot Skënderbeu” – Haraçinë

Filloj me trajnime📚Shfk “Gjergj Kastriot Skënderbeu” – Haraçinë

Trajnim programi 24 Tema: “Strategji për menaxhim në klasë-parimet dhe shembujt e praktikës së mirë për krijimin e atmosferës pozitive të punës në klasë dhe në klasë virtuale”Realizues i trajnimit:Akademia CES e cila është e akredituar nga MASH-i,BZHA,

Ministria e Mjedisit Jetësor,Qendra për arsimin e të rriturve,Agjencioni nacional për programe arsimore evropiane dhe mobilitet.

X