Refik Saliu – Zv. Drejtor

Refik Saliu i lindur me 03.05.1962 f.Llukarë-Kumanovë. Që nga viti 1973 jeton dhe vepron në Haraçinë. Prej vitit 1984 është arsimtar i lëndës së Gjeografi, ka të mbaruar SH.L.P Drejtimi Gjeografi – Histori. Si arsimtarë vazhdoi të punoi deri në vitin 2020 ku po në këtë vit ushtron detyrën e Zv.Ndihmës Drejtorit

X