Azam Aki – Drejtor

Azam Aki është arsimtar i grupit klasor që nga viti 2009 pranë shkollës SHFK Gjergj Kastrioti Skenderbu- Haraçinë, kurse nga viti 2018 është  Drejtor i shkollës.

X